MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp myelom

Det standardiserade vårdförloppet för myelom gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i Region Stockholm och Region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Regional baslinjemätning

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för myelom (16 februari 2016)


Gemensam information uppdaterad: 22 november 2019

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 22 november 2019