MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram myelom

Det första nationella vårdprogrammet för myelom togs fram 2016. Den senaste reviderade versionen fastställdes i oktober 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram myelom, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken erätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje myelom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje myelom (pdf)
Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 14 november 2019