Nationell kvalitetsregistergrupp bröstcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Kerstin Sandelin

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Exekutiv ledningsgrupp för kvalitetsregistret för bröstcancer

Kerstin Sandelin
Lars Löfgren
Anna Ehinger
Mariann Iiristo
Lena Marie Peterson

Exekutiv ledningsgrupp för kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Kerstin Sandelin
Inkeri Leonardsson Schultz
Richard Lewin
Kristina Åhsberg
Anita Ringberg

Ledamöter

Charlotta Wadsten

kirurg

Sundsvalls sjukhus

Nils-Olof Bengtsson

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Mariann Iiristo

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Elisabeth Göransson

kontaktsjuksköterska kirurgi

Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Lars Löfgren

kirurg

Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

Maria Ekholm

onkolog

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Martin Rehn

Kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anna Ehinger

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Gunilla Christenson

kirurg

Falu lasarett, Falun

Per Nyman

kirurg

Skaraborgs sjukhus, Lidköping

Dan Lundstedt

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lena Marie Pettersson

sjuksköterska

Karolinska Institutet, Solna

Inkeri Leonardsson Schultz

plastikkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Richard Lewin

plastikkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Åhsberg

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Anita Ringberg

plastikkirurg

Skånes Universitetsjukhus, Malmö

Pia Stenberg

kontaktsjuksköterska onkologi

Gävle sjukhus

Martin Malmberg

onkolog

Helsingborgs Lasarett

Sara Margolin

onkolog

Södersjukhuset

Henrik Lindman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christina Hedin

bröstkirurg

kirurgiska kliniken, US Linköping

Patientrepresentanter

Elizabeth Bergsten Nordström

 

Bröstcancerförbundet

Marianne Lundin

 

Bröstcancerförbundet

Stödjande RCC

Annette Asterkvist

registeradministratör

Lina Enqvist Benson

statistiker

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm-Gotland

Faktaägare: Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 24 oktober 2017