MENY

Bröstcancervård i Västra sjukvårdsregionen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar cirka 8 500 personer per år, varav cirka 1 600 i Västra sjukvårdsregionen. Av dessa kan cirka 4 av 5 förväntas bli långtidsöverlevare utan återfall efter primär behandling.

Även patienter som får återfall och spridning av bröstcancersjukdom kan idag med modern behandling ha en lång överlevnad liknande en kronisk sjukdom med god livskvalitet.

Diagnostik

De flesta kvinnor upptäcker själva sin bröstcancer i samband med beröring av det egna bröstet. Definitiv diagnos fås sedan via trippeldiagnos, det vill säga klinisk undersökning, bilddiagnos med mammografi och ultraljud samt cytologi/patologi efter finnålsaspiration alternativt grovnålsbiopsi. Hälften av de kvinnor som får diagnosen bröstcancer får det via hälsokontroller med mammografi. Undersökningen utförs mellan 40 och 74 års ålder med 21 månaders mellanrum.

Behandling

Behandling sker i Västra regionen vid fem sjukhus:

  • Hallands sjukhus, Varberg
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde och Lidköping
  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • NU-sjukvården, Uddevalla
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

På en multidisciplinär konferens diskuteras olika behandlingsalternativ och patienten erhåller därefter en  behandlingsrekommendation. Denna innebär oftast kirurgi med avlägsnande av en del av bröstet (bröstbevarande kirurgi) alternativt  avlägsnande av hela bröstet (mastektomi). Vid operationen utförs även axillingrepp, det vill säga undersökning av lymfkörtlar i armhåla som är ett hjälpmedel vid prognos och behandlingsval. Efter operation sker en ny behandlingskonferens och patienten rekommenderas efter denna strålbehandling, cytostatikabehandling, antikroppsbehandling och/eller hormonbehandling enligt gällande vårdprogram.

Uppföljning

Ett år efter primär behandling kommer patienten på återbesök för kontroll och dessförinnan även mammografi. Årlig mammografi sker totalt i tre år efter primärbehandling, därefter följs patienterna i enlighet med screening mammografiprogrammet upp till 74 års ålder. Patienterna erbjuds även en årlig kontakt med sin kontaktsjuksköterska, antingen via telefon eller brev.

Bröstrekonstruktion

Läs mer om bröstrekonstuktion hos Västra Götalandsregionen.

Utveckling

Västsvenska bröstcancergruppen har funnits sedan 1970-talet. Gruppen startades primärt för gemensamma kliniska prövningar men har blivit grunden för ett gemensamt vårdprogramsarbete i Västra Götalandsregionen. Gruppen är multidisciplinär och har en vårdprogramsgrupp för kirurgi, patologi, onkologi, diagnostik med mammografi samt en omvårdnadsgrupp med riktlinjer för tidigt omhändertagande och uppföljning/kontroll av patienter som behandlas för bröstcancer. Inom gruppen bedrivs även forskning och klinisk prövning av nya läkemedel och metoder i samband med vård och diagnostik av bröstcancer.


Faktaägare: Roger Olofsson Bagge, regional processägare bröstcancer, kirurg och Dan Lundstedt regional processägare bröstcancer, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 16 juli 2018