Bröstcancervård i Västra sjukvårdsregionen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige insjuknar cirka 8 500 personer per år, varav cirka 1 600 i Västra sjukvårdsregionen. Av dessa kan cirka 4 av 5 förväntas bli långtidsöverlevare utan återfall efter primär behandling.

Även patienter som får återfall och spridning av sin bröstcancersjukdom kan idag med modern behandling ha en lång överlevnad med god livskvalitet.

Diagnostik

De flesta kvinnor upptäcker själva sin bröstcancer i samband med beröring av det egna bröstet. Definitiv diagnos fås sedan via trippeldiagnostik, det vill säga klinisk undersökning, bilddiagnos med mammografi och ultraljud samt cytologi/patologi efter finnålspunktion alternativt grovnålsbiopsi. Hälften av de kvinnor som får diagnosen bröstcancer får det via hälsokontroll med mammografi (screening). Hälsokontroll med mammografi erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 års ålder med 21 månaders mellanrum.

Behandling

Behandling sker i Västra sjukvårdsregionen vid fem sjukhus:

  • Hallands sjukhus, Varberg
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde och Lidköping
  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
  • NU-sjukvården, Uddevalla
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

På en multidisciplinär konferens diskuteras olika behandlingsalternativ och patienten erhåller därefter en  behandlingsrekommendation. Denna innebär oftast kirurgi med avlägsnande av en del av bröstet (bröstbevarande kirurgi) alternativt  avlägsnande av hela bröstet (mastektomi). Vid operationen utförs även axillingrepp, det vill säga undersökning av lymfkörtlar i armhåla som är ett hjälpmedel vid prognos och behandlingsval. Efter operation sker en ny behandlingskonferens och patienten rekommenderas tilläggsbehandling. Tilläggsbehandling sker med strålbehandling, cytostatikabehandling, antikroppsbehandling och/eller hormonbehandling enligt gällande vårdprogram.

Uppföljning

Ett år efter primär behandling kallas alla patienter på återbesök för klinisk kontroll och mammografi. Patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi följs med årliga mammografier i totalt 10 år efter primär behandling. Patienter som opererat bort hela bröstet följs med hälsokontroll med mammografi (screening). Patienterna erbjuds en årlig kontakt med sin kontaktsjuksköterska.

Bröstrekonstruktion

Läs mer om bröstrekonstuktion hos Västra Götalandsregionen.

Utveckling

Västsvenska bröstcancergruppen har funnits sedan 1970-talet. Gruppen startades primärt för gemensamma kliniska prövningar men har blivit grunden för ett gemensamt vårdprogramsarbete i Västra Götalandsregionen. Gruppen är multidisciplinär och har en vårdprogramsgrupp för kirurgi, patologi, onkologi, diagnostik med mammografi samt en omvårdnadsgrupp med riktlinjer för tidigt omhändertagande och uppföljning/kontroll av patienter som behandlas för bröstcancer. Inom gruppen bedrivs även forskning och klinisk prövning av nya läkemedel och metoder i samband med vård och diagnostik av bröstcancer.