Stöd vid information till patienter

Rosa Boken delas ut till kvinnor i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information.

Boken är framtagen inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst. Den innehåller både information om mina vårdkontakter och Min vårdplan, samt behandling och rehabilitering vid bröstcancer. 
Beställ Rosa Boken här. 

Innehåll: 

 • Mina vårdkontakter
 • Min vårdplan
 • Egenskaper hos min tumör
 • Så påverkar tumörens egenskaper min behandling
 • Min vårdplan före eventuell operation
 • Min vårdplan vid operation
 • Min vårdplan efter operation
 • Rekommenderad uppföljning
 • Kirurgi 
 • Bröstrekonstruktion
 • Strålbehandling
 • Behandling med cytostatika och andra läkemedel
 • Känslomässiga reaktioner
 • Till dig som har minderåriga barn
 • Trötthet (fatigue)
 • Arbete och sjukskrivning  
 • Fertilitet och sexualitet
 • Rökning
 • Fysisk aktivitet
 • Uppföljning
 • Olika former av bröstcancer
 • Ny medicinsk bedömning
 • Sekretess, tystnadsplikt och kvalitetsregister
 • Länkar till mer information

Faktaägare: Roger Olofsson Bagge, kirurg, regional processägare bröstcancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 7 juli 2017