Nationellt vårdprogram bröstcancer

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer färdigställdes 2014. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje bröstcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje MR - bröstkörtlar (pdf)
Regional medicinsk riklinje utredning vid misstänkt bröstcancer (pdf) 
Regional medicinsk riklinje bröstrekonstruktion (pdf)

 


Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 17 november 2017

Regionalt