MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret. Konstruktörsteam: RCC Väst

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

Registerhållare

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Ledamöter

Britt-Marie Karlson

kirurg, med doktor, överläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Svein Olav Bratlie

reg. processägare bukspottkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göterborg

Annette Jönsson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Elena Rangelova

bitr. överläkare kirurgi

Karolinska Universitetssjukhet, Stockholm

Nils Elander

överläkare,

onkologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Johan Haux

överläkare onkologi

Skaraborgs sjukhus Skövde

Patientrepresentant

Carl Hamilton

Övre GI-cancerprocessen

 

 

Stödjande RCC

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Anderz Johansson

produktägare

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Ola Magnell

statistiker

RCC Sydöst


Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 29 augusti 2019