Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

Registerhållare

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

 

 

Ledamöter

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Britt-Marie Karlsson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Martin

med. doktor, leg dietist

dietistkliniken, Karolinska Universitets...

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssju...

Svein-Olav Bratlie

regional processägare bukspottkörtelcancer

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göter...

Annette Jönsson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, L...

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitets...

Johan Haux

onkolog

Onkologmottagningen, Skaraborgs Sjukhus,...

Sam Gazhi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitet...

 

Elena Rangelova

överläkare

Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhet, Stockholm

Nils Elander

onkolog

onkologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Patientrepresentant

Carl M Hamilton

Patientrepresentant, Ordförande PALEMA

Representant för regionala cancercentrum

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Marita Wormén

produktägare

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Konstruktörsteam: RCC Väst

 

Faktaägare: kontakta redaktör
Gemensam information uppdaterad: 24 november 2017