Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer och periampullärt

Svein Olav Bratlie, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i bukspottkörteln och periampullär.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 

 

 


Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt