Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet publicerades i oktober 2012. Versionen från 2013 innehåller få förändringar. En översyn har gjorts av kapitel 9.3.7 avseende onkologisk behandling av lokalt avancerad pankreascancer.

Kapitel 13 (Medicinskt understödjande behandling) har kompletterats med några ytterligare referenser och ytterligare en rekommendation har tillkommit.

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer (pdf)


Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 26 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017