Vård av äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen

Om sjukdomen

De flesta kvinnor som får äggstockscancer är 40-70 år. Sjukdomen upptäcks ofta sent, eftersom den har ett smygande förlopp och sällan ger några typiska symtom som kan leda till tidig upptäckt. Det beror på att äggstockarna ligger fritt i bukhålan, vilket gör att en tumör kan växa sig ganska stor innan den ger några kännbara symtom. Diffus magvärk, en känsla av svullnad och behov av att kissa ofta är några tidiga symtom. Andra symtom är tryck mot ändtarmen, förändrade flytningar, snabbare mättnadskänsla, en knöl eller ojämnhet i magen, samt trötthet och viktnedgång. 

Det finns många olika slags äggstockstumörer, vilket beror på att äggstockarna innehåller många olika typer av celler och vävnader. Sjukdomen delas in grupperna epitelial- och icke-epitelial äggstockscancer. Det senare är en biologiskt mycket heterogen grupp, där flertalet diagnoser är mycket sällsynta. 

Utöver godartade och elakartade tumörer finns även så kallade borderlinetumörer. De är varken godartade eller elakartade och sprider sig oftast inte i kroppen, men behandlingen är ungefär densamma som vid äggstockscancer med mycket god prognos. 

Utredning

Utredning av äggstockscancer görs på gynekologiska mottagningar och kvinnokliniker på sjukhusen runt om i regionen och inkluderar gynekologisk undersökning, blodprov, ultraljudsundersökning och datortomografi eller magnetkameraundersökning. För att kunna ställa definitiv diagnos tas ett vävnadsprov från äggstocken, vilket görs under en operation.   

Behandling 

Äggstockscancer behandlas i första hand med kirurgi, som kan kompletteras med cytostatika med eller utan antikroppar – så kallade målinriktade läkemedel. Det är vanligt att man även behöver ta bort den andra äggstocken, äggledarna, livmodern, bukhinnenätet samt närliggande lymfkörtlar och en del av bukhinnan. 

Sjukdomen delas in i fyra olika stadier, beroende på hur mycket cancern har spridit sig. Vilken typ av operation och eventuell kompletterande behandling man får beror vilken typ av äggstockscancer det rör sig om och vilket stadie av sjukdomen man har. 

Operationer av äggstockscancer görs på flera sjukhus i regionen enligt överenskommelse. Kvinnor med avancerad äggstockscancer remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för primärkirurgi. Om kurativt syftande behandling inte är aktuellt kan man även få palliativ vård, som fokuserar på symtomlindring och att få en så bra livskvalitet som möjligt.  

Uppföljning

Hur uppföljning görs och vad den innefattar beror på vilken typ av äggstockscancer man har haft och vilken behandling man har fått. Regelbunden uppföljning görs oftast under de första fem åren, men i vissa fall upp till tio år efter behandling, och kan bland annat innefatta gynekologisk undersökning och gynekologiskt ultraljud. Uppföljningen görs på Kvinnoklinik eller gynekologisk mottagning.