Nationell vårdprogramgrupp äggstockscancer

Ordförande

Christer Borgfeldt

docent, överläkare Kvinnokliniken

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Ledamöter

Eva Lundin

patolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Katrine Åhlström Riklund

radiolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ulrika Ottander

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Barbro Lönnberg Woxler

gynekologisk tumörkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

Hirouth Tekeste Senbit

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Joseph Carlson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna Måsbäck

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Katerina Håkansson

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Susanne Malander

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Isidro Albert Garcia

radiolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Julia Bak

patolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Gabriel Lindahl

gynonkolog/onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Andris Straumits

gynonkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Tolf

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Antonina Bergman

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Fatma Bäckman

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Stålberg

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Ingverud

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Claudio Mateio

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Inga Niklasson

sjuksköterska

NU-sjukvården, Trollhättan

Henrik Leonhardt

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Marie Swahn

gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Angelique Rådestad

överläkare gynekologi och obstetrik och gynekologisk tumörkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patientrepresentant

Margaretha Sundsten

ordförande i Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015