Vulvacancer

Cancer i de yttre genitalierna, så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. De senaste åren har cirka 150-190 kvinnor insjuknat varje år i Sverige. Överlevnaden är generellt sett god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter från alla sex sjukvårdsregioner i Sverige, tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det finns i dag inga fastställda nationella riktlinjer eller vårdprogram för vulvacancer men arbete pågår för att fastställa det första nationella vårdprogrammet. Det togs beslut 2016 att nivåstrukturera eller som det också kallas centralisera all vulvacancer behandling till fyra nationella centra och fyra nationella centra utnämndes; Linköpings, Lunds, Karolinska och Sahlgrenskas universitetssjukhus med start 2017.   

Nationellt vårduppdrag vulvacancer

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad vulvacancer 

Relativ överlevnad vulvacancer per FIGO stadium 

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (läs mer under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer mellan åren 2012-2015, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med vulvacancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande

Ålder vid diagnos för patienter med vulvacancer
Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer i Sverige för åren 2012-2015. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Given primärbehandling per FIGO stadium
Grafen ovan visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2012-2015. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att cirka 90 % (blått) behandlas enbart med kirurgi, cirka 8% (svart) behandlas med kirurgi och en kombination av strålbehandling och cellgifter och några % (orange) behandlas med strålbehandling med eller utan cellgifter. Klicka på grafen för att se en större bild.

Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 25 april 2017