Regional vårdprocess livmoderhalscancer och vaginalcancer

Varje år får runt 80 kvinnor i Västra sjukvårdsregionen livmoderhalscancer (cervixcancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Livmoderhalscancer förekommer bland kvinnor från 20-årsåldern och uppåt. Medianåldern vid diagnos är knappt 50 år. Sjukdomen behandlas i första hand med operation eller strålning och ibland en kombination av dessa. 

Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede är prognosen god. Operation av små tumörerna (upp till tre millimeter) görs på flera av regionens sjukhus. Större tumörer opereras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om tumören är större än tre millimeter avlägsnas livmodern och lymfkörtlarna närmast tumören. Om tumören är så stor att den inte går att operera behandlas patienten med en kombination av strålning och cytostatika. Strålningsbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel så många kvinnor som får livmoderhalscancer, jämfört med om screeningen inte hade funnits. Sjukdomen upptäcks också oftare i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.

Läs mer i den regionala vårdprocessen för gynekologisk cellprovskontroll.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Framtagning av ett nytt nationellt vårdprogram 
  • Framtagning och implementering av en ny regional medicinsk riktlinje 
  • Individuell vårdplan

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderkroppscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Pär Hellberg

regional processägare livmoderhalscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Janusz Marcickiewicz

regional processägare livmoderkroppcancer, gynekologisk tumörkirurg

Hallands sjukhus, Varberg

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst