Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer livmoderhalscancer och cervixdysplasi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje livmoderhalscancer

Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram livmoderhalscancer

Rekommendation vid kontaktblödningar

Rekommendation kontaktblödning kvinnor under 25 år (pdf)

Regional medicinsk riktlinje cervixdysplasi

Rekommendationer för behandling och uppföljning av cervixdysplasi finns sedan 2014 i en separat regional medicinsk riktlinje. 
Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram cervixdysplasi. 

 


Faktaägare: Karin Bergmark, specialistläkare gynekologisk onkologi och gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 8 november 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 16 maj 2018

Regionalt