Regional vårdprocess livmoderkroppscancer

Varje år får ungefär 300 kvinnor i Västra sjukvårdsregionen livmoderkroppscancer. Sjukdomen kallas även corpuscancer eller endometriecancer. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Livmoderkroppscancer upptäcks ofta tidigt, vilket gör att prognosen i de flesta fall är god. Ett vanligt symtom är att kvinnor som har slutat menstruera plötsligt får blödningar igen. 75 procent av fallen upptäcks därför redan i stadium 1, vilket ger en mycket god överlevnad.

Livmodercancer behandlas i första hand genom operation. Oftast måste hela livmodern, äggledarna och äggstockarna opereras bort. Om cancern har hunnit sprida sig eller om den är av en typ av livmoderkroppscancer som brukar komma tillbaka kompletteras behandlingen med cytostatika eller strålbehandling. Ibland används hormonbehandling och strålbehandling i stället för operation. Strålbehandling ges vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Patienter med livmoderkroppscancer delas in i en låg- eller högriskgrupp vid diagnos. Patienter i högriskgruppen som bedöms kunna genomgå avancerad kirurgisk primärbehandling remitteras till Kvinnokliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patienter som tillhör lågriskgruppen opereras på klinikerna i regionen, oftast med laparoskopisk eller robotassisterad laparoskopisk teknik. Patienter i lågriskgruppen från Göteborg kan även remitteras till regionens övriga sjukhus. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet. 
  • Genomgång av kvalitetsregistrets variabler tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, för att granska variablernas stabilitet och förbättringsmöjligheter.
  • Inventering av kompetensförsörjningsbehov. 
  • Framtagning av Min vårdplan.
  • Åtgärder för att korta väntetider. 

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderhalscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Janusz Marcickiewicz

regional processägare livmoderkroppcancer, gynekologisk tumörkirurg

Hallands sjukhus, Varberg

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst