Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer

Vårdprogrammet gäller för livmoderkroppscancer (endometriecancer, ICD C54.9), som även kallas även corpuscancer. Endometriecancer definieras som en malign tumör utgången från livmoderslemhinnan med potential att invadera livmodermuskelväggen samt att spridas
vidare.

Livmoderkroppscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer livmoderkroppscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

  • En ny version av medicinsk riktlinje för endometriecancer är under framtagande. Tills den nya versionen är klar, se det nationella vårdprogrammet.

Uterussarkom 2017 (pdf)

 


Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 20 december 2017

Regionalt