Vulvacancer

Vulvacancer drabbar främst äldre kvinnor. Varje år insjuknar 140 personer i Sverige. 

Vulvacancer är en form av cancer som uppstår i blygdläpparna. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor över 65 år. Medelåldern för insjuknande är cirka 75 år. Vanliga symtom är sveda, intensiv klåda, blödningar, ett sår som inte läker eller en knöl. Även hudförändringar kan uppstå. Sjukdomen behandlas genom kirurgi, cytostatika, strålbehandling, eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden är 64 procent.

Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor.


Regionalt innehåll


Vård av vaginalcancer och vulvacancer i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vård av vaginalcancer och vulvacancer i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocessen.

 

 


Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018