Regional vårdprocess vulvacancer

Vulvacancer är en ovanlig sjukdom och utgör 3 procent av all gynekologisk cancer i Sverige. Den drabbar främst äldre kvinnor och det är ovanligt med sjukdom före 40 års ålder. Runt 30 personer insjuknar i Västra sjukvårdsregionen varje år.

Vanliga symtom är sveda, intensiv klåda, blödningar, ett sår som inte läker eller en knöl. Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humant papillomaviruset är en riskfaktor samt hudsjukdomen lichen sclerosus.

Sjukdomen behandlas i första hand med tumöranpassadkirurgi av tumörområdet i vulva (blygdläppar, mellangård eller klitoris) och lymfkörtlarna i ljumskarna. Efterföljande behandlande med strålbehandling och tillägg av cytostatika kan bli aktuellt. I vissa fall med avancerad sjukdom kan strålbehandling och/eller cytostatika ges som första behandling.

All behandling sker vid Kvinnokliniken och Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Sahlgrenska är ett av fyra nationella centra för vulvacancer i Sverige.

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

 

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst