MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram vaginalcancer och vulvacancer

I dagsläget finns inget nationellt vårdprogram för vaginalcancer och vulvacancer. Något standardiserat vårdförlopp är inte heller under framtagande. Vissa regioner har dock tagit fram regionala vårdprogram.  

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riklinje vaginalcancer och vulvacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje vulva- och vaginalcancer 2012 (pdf)


Sidan uppdaterad: 8 juni 2016