Nationella vårdprogram vaginalcancer och vulvacancer

I dagsläget finns inget nationellt vårdprogram för vaginalcancer och vulvacancer. Något standardiserat vårdförlopp är inte heller under framtagande. Vissa regioner har dock tagit fram regionala vårdprogram.  

Sidan uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt