Standardiserat vårdförlopp primära maligna hjärntumörer

Det standardiserade vårdförloppet för primära maligna hjärntumörer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp primära maligna hjärntumörer 

Marie Sjögren, neurolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 13 november 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt