Till regionspecifikt innehåll

Underlag för patientformation gällande tumörer i hjärna och ryggmärg i Min vårdplan

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. RCC i samverkan har tagit fram ett underlag för generell patientinformation som inte är diagnosspecifik. I vissa sjukvårdsregioner finns även regional diagnosspecifik patientinformation, som du hittar under rubriken Regionspecifikt innehåll. Texterna kan ingå i Min vårdplan.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. Det regionala materialet är framtaget av olika professioner inom cancervården och kan användas i alla sjukvårdsregioner när Min vårdplan utarbetas, om inte upphovsrätten sätter begränsningar.

I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, finner du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Informationsmaterial till patientpärm

Materialet är framtaget för att fungera i hela Västra sjukvårdregionen.

Det finns olika typer av tumörer i hjärna och ryggmärg och de skiljer sig åt på olika sätt. Därför är patientinformationen utformad som en pärm, där vårdgivaren kan sätta in de informationsblad som är aktuella för varje patients diagnos och situation. Bladen kan kompletteras med lokal information från respektive sjukhus. 

Innehållet i pärmen är framtaget av läkare, sjuksköterskor och kurator som på olika sätt kan ha del i vården av patienter med tumör i hjärna eller ryggmärg, i samarbete med representanter för Svenska Hjärntumörföreningen.

Allmänna informationsblad

Framsida till pärmen (pdf)

Introduktion (pdf)

Allmän info om CNS-tumörer (pdf)

Att vara närstående (pdf)

Till dig som har barn (pdf)

Till dig som ska opereras (pdf)

Sjukresor färdtjänst (pdf)

Hjälpmedel (pdf)

Aspekter på körkort vid hjärntumör (pdf)

Hjärntrötthet (pdf)

Förnyad medicinsk bedömning (pdf)

Cytostatika (pdf)

Strålbehandling (pdf)

Rehabilitering (pdf)

Rehabiliteringsplan (pdf), 2018-10-23

Sexualitet (pdf), 2018-10-23

Allmän information om Min vårdplan (pdf), 2018-10-23

Min vårdplan (pdf), 2018-11-05

Bedömningsformulär (xlsx), 2018-10-23

Cancerrehabilitering (pdf), 2018-10-23

Yrkesproffessioner som du kan träffa på under din sjukdomsperiod (doc), 2018-10-23

Information från Svenska hjärntumörföreningen (pdf)

Diagnosspecifika informationsblad

Ependymom (pdf) 

Gangliogliom (pdf) 

Höggradiga astrocytom (pdf)

Låggradiga astrocytom (pdf)

Meningeom (pdf)

Mindre vanliga hjärntumörer (pdf)

Oligodendrogliom (pdf)

PNET (pdf)

Kontakt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst