MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg, beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riklinje primära maligna hjärntumörer

Regional medicinsk riktlinje för maligna astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (pdf)

Det regionala vårdprogrammet för hjärnmetastaser finns att läsa på cancerdiagnos okänd primärtumör (CUP)

Ordförande vårdprogramgrupp

porträtt

Sara Kinhult

ordförande VP-grupp

Skånes universitetssjukhus


Faktaägare: Sara Kinhult, onkolog, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020

Regional faktaägare: Marie Sjögren, neurolog, regional processägare primära hjärtumörer
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 28 december 2019