Regional vårdprocess hudcancer (maligna hudtumörer)

Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige och situationen är särskilt allvarlig i Västsverige. 2013 insjuknade runt 800 personer och nästan lika många fick diagnosen melanom in situ, som är ett förstadie till hudcancer. Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Vårdprocessen för maligna hudtumörer omfattar flera former av cancer, där malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer är de tre största diagnoserna. Många medicinska specialiteter är involverade i processen – från hudläkare (dermatologer), allmänläkare, plastik- och ÖNH-kirurger till onkologer och allmänmedicinare.

Hudcancer utreds på sjukhusen efter remiss från primärvården. Var utredning och diagnostik sker beror på var melanomet sitter, men oftast utreds patienten på en hudklinik. Metastasutredning görs på sjukhusen kirurgklinker eller öron- näs- och halskliniker. Hudcancer behandlas med operation. Skivepitelcancer och basalcellscancer kan även behandlas med skrapning eller frysning. Om sjukdomen har spridit sig kan det bli aktuellt med stålbehandling eller cytostatika. Både malignt melanom och skivepitelcancer kan sprida sig till andra delar av kroppen. Basalcellscancer är däremot lokal och kan inte bilda metastaser. 

Hudcancer ökar med 5-6 procent per år, till stor del på grund av människors solvanor. Därför är det även angeläget att arbeta med prevention, för att färre ska insjukna. En stor riskfaktor är att bränna sig som barn. Därför genomfördes en stor kampanj vid samtliga barnavårdcentraler i Västra och södra Sverige 2015. 
Läs mer om projektet Sunda solvanor här. 

Information att dela ut till patient

Egenvårdsråd till patient som haft malignt melanom (pdf)

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagning av en regional utbildning för patienter som har haft malignt melanom.
  • Analys av kompetensförsörjning.
  • Framtagning av Min vårdplan.  

Regional processägare

porträtt

Olle Larkö

regional processägare hudcancer, dermatolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Kerstin Dreymertz

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst