Standardiserat vårdförlopp hudmelanom

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom gäller från och med 2018. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Regional tillämpningsanvisning

Regional tillämpningsanvisning standardiserat vårdförlopp för hudmelanom (pdf)

Mer information

Film om standardiserat vårdförlopp hudmelanom 

John Pauli, hudläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lokal processledare berättar om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Gemensam information uppdaterad: 22 februari 2018

Regional faktaägare: Olle Larkö, regional processägare hudcancer, dermatolog
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 16 juli 2018

Regionalt