Styrgrupp Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Styrgruppens ledningsgrupp

Anders Högmo

ÖNH-läkare, ordförande

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

 

Martin Beran

ÖNH-läkare, registerhållare

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

 

 

Johan Wennerberg

ÖNH-läkare, ansvarig vetenskap

Skåne universitetssjukhus, Lund

Hedda Haugen

regional processägare huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Lena Norberg Spaak

ÖNH-läkare

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Söderström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anders Högmo

ÖNH-läkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Helena Sjödin

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Lovisa Farnebo

ÖNH-läkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Eva Brun

onkolog

Skåne universitetssjukhus, Lund

Brith Granström

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Johan Wennerberg

ÖNH-läkare

Skåne universitetssjukhus, Lund

Johan Reizenstein

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Tomas Ekberg

ÖNH-läkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Agneta Hagren

Sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Nyman

onkolog, ordförande planeringsgruppen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Hammerlid

regional processägare huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Freddi Lewin

onkolog

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Anders Westerborn

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Cederblad

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientrepresentanter

Ulf Jönson

Mun- och halscancerförbundet

 

Annika Axelsson

Mun- och halscancerförbundet

Adjungerade medlemmar

Göran Laurell

ÖNH-kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Magnus Niklasson

ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Stödjande RCC

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

 

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Madeleine Book

registerproduktägare

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 19 mars 2018