Regional vårdprocess huvud- och halscancer

Varje år får runt 300 patienter i Västra sjukvårdsregionen huvud- och halscancer. Vårdprocessen för huvud- och halscancer arbetar för att förbättra tidig diagnos, behandling, uppföljning och omvårdnad av dessa patienter.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. 

Ofta kommer patienterna med remiss från primärvården och utreds vidare på öron-näsa-halsklinik på något av av länssjukhusen i regionen. De patienter som visar sig ha cancer bedöms på en multidisciplinär teamkonferens (MDK) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där möjlig behandling beslutas. De flesta patienter behandlas antingen med kirurgi eller strålbehandling, alternativt kombinationsbehandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Att förbättra de ledtider som ingår i standardiserat vårdförlopp.
  • Dialogmöten med samtliga berörda kliniker inom Västra sjukvårdsregionen.
  • Regelbundna möten för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancervård för att förbättra samarbetet inom regionen.  
  • Framtagning av Min vårdplan.
  • Att uppdatera de regionala medicinska riktlinjerna efter att det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer reviderats 2019. 

Regionala processägare

porträtt

Eva Hammerlid

regional processägare huvud- och halscancer, ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Hedda Haugen Cange

regional processägare huvud- och halscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Patientrepresentant

Elsy Samuelsson

patient- och närståendeföreträdare