Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes 2015 och innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 8 mars 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 8 mars 2018