MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är det första i sitt slag i Sverige.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Det är uppdelat i en allmän och en tumörspecifik del. Den allmänna delen beskriver allmängiltiga principer vid huvud- och halscancer. I den tumörspecifika delen återges mer detaljerat det som är viktigt för respektive diagnosgrupp.

Det nationella vårdprogrammet omfattar diagnoserna

 • Läppcancer
 • Munhålecancer
 • Spottkörtelcancer
 • Lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör, CUP-HH
 • Näs- och bihålecancer (inkl cancer i mellanörat)
 • Cancer i
  • mellansvalget (Orofarynx)
  • nässvalget (Nasofarynx)
  • nedre svalget (Hypofarynx)
  • struphuvudet (Larynx)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer (pdf) 


Faktaägare: Martin Beran, ÖNH-läkare, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan.
Gemensam information uppdaterad: 14 mars 2019

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 14 mars 2019