MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Varje år diagnostiseras omkring 550 fall av primär levercancer och 350 fall av cancer i gallblåsan och gallvägarna i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland äldre och behandlas i huvudsak med kirurgi.

Levercancer är vanligare bland män än bland kvinnor. Sjukdomen är svår att upptäcka tidigt, bland annat eftersom levern har stor reservkapacitet. Symptomen kommer ofta i ett sent skede och kan till exempel vara diffusa smärtor i buken, illamående, trötthet och viktnedgång. Sjukdomen behandlas i vissa fall med kirurgi. Om cancern kan opereras och inte har spridit sig utanför levern överlever de flesta.

I vissa fall ges livsförlängande behandling i form av cellgifter, som ges som kemoembolisering. Man kan även ge medicinsk behandling. Den totala femårsöverlevnaden är 14 procent. Det är även vanligt att patienter med andra cancerdiagnoser får metastaser i levern – betydligt fler än de som har primär levercancer.

Cancer i gallblåsa och gallvägar är vanligare bland kvinnor än bland män. Vanliga symptom är smärtor i buken, viktnedgång och gulsot i de fall cancern täpper igen gallgångarna. Sjukdomen behandlas oftast med kirurgi. Kirurgi som syftar till en botande behandling är ofta omfattande. Det kan innebära att man opererar bort delar av levern, gallvägar och närliggande lymfkörtlar. Den relativa 5-årsöverlevnaden är 13 procent. Liksom vid levercancer är 75 procent av dem som insjuknar 65 år eller äldre.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för lever-gallaprocessen

Regional processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

.

Regionala patientprocessledare

Gert Lindell

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

 

 

Margareta Heby

regional patientprocessledare lever, pankreas, gallvägar

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av gallvägscancer:

GOSÖ 2019-03-01 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom lever-, gallvägs- och gallblåsecancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Vård av patienter med cancer i lever, gallvägar och gallblåsa i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vård av patienter med cancer i lever, gallvägar och gallblåsa i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocesen. 


Faktaägare: Magnus Rizell, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 17 februari 2019

Regional faktaägare: Magnus Rizell, regional processägare, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 17 februari 2019