Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Invasiv primär lungcancer registreras i kvalitetsregistret, inklusive kliniskt ställda diagnoser. Pleuratumörer och in situ tumörer ingår inte i registret. Lungcancer som upptäckts vid obduktion omfattas inte heller av kvalitetsregistret. Data rörande diagnostik, utredning, behandling, väntetider och uppföljning registreras.

Nationell lungcancerrapport för diagnosår 2012-2016, november 2017

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissankomst till beslut om behandling: 32 dagar, år 2013-2015
  • Multidisciplinär konferens: 75 procent, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2015

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer startade år 2002. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

 

Nationell lungcancerrapport för diagnosår 2012 - 2016, November 2017

Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 22 november 2017