Läkemedelsregimer lung- och lungsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lungcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2018

Regionalt