MENY

Regional vårdprocess lung- och lungsäckscancer

Varje år för omkring 700 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen lungcancer. Vårdprocessen för lungcancer arbetar för att förbättra upptäckt, behandling och omvårdnad av dessa patienter.

Lungcancer är en av de cancersjukdomar som har högst dödlighet. Femårsöverlevnaden är 16 procent och endast för en knapp tredjedel av patienterna är det aktuellt med en behandling inriktad på att bota. En anledning till det är att sjukdomen ofta upptäcks sent. Det första och vanligaste symtomet är hosta. Oftast är det primärvården som remitterar patienterna till fortsatt utredning.

Utredningen sker på de lungmedicinska enheterna på samtliga länssjukhus i Västra sjukvårdsregionen. Här ges också behandling med cytostatika. Vissa moment sker bara på Sahlgrenska Universitessjukhuset, till exempel PET-undersökning och operationer. Strålbehandling görs även på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Utveckling av den endobronkiella ultraljudsundersökningen vid Sahlgrenska Universitessjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus. 
  • Organisatorisk och teknisk utveckling av regionala lungonkologisk och thoraxkirurgisk multidisciplinär teamkonferens (MDK)
  • Konsekvensanalys för regional implementering av det nya nationella vårdprogrammet.
  • Framtagning av Min vårdplan. 

Regionala processägare

porträtt

Jan Nyman

regional processägare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer, lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Patientrepresentanter

Ing-Marie Magnusson

Patient/närståendeföreträdare

 

Leine Persson

Patient/närståendeföreträdare


Faktaägare: Bengt Bergman, onkolog, regional processägare lungcancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 19 juli 2018