Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades mars 2015.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande  vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

 


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 19 april 2018