MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades april 2019.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Uppdateringen 2018 var en partiell uppdatering av kapitlen om epidemiologi, histopatologisk klassifikation, stadieindelning samt läkemedelsbehandling. I 2019 års upplaga av vårdprogrammet har en stor del av resterande kapitel i vårdprogrammet uppdaterats. Kapitlen om hantering av små nodulära förändringar, utredning, strålbehandling, endobronkiell behandling samt kapitlen om ovanligare intrathorakala maligniteter har uppdaterats.

Följande kapitel är nu reviderade och uppdaterade

  • 1. Inledning
  • 6. Små nodulära förändringar
  • 9. Utredning
  • 12. Strålbehandling
  • 15.3 Endobronkiell terapi
  • 18.1 Carcinoider
  • 18.2 Mesotheliom
  • 18.3 Thymom och Thymuscarcinom

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 12 augusti 2019

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 12 augusti 2019