Regional vårdprocess matstrups- och magsäckscancer

Varje år får omkring 170 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnoserna matstrupscancer (esofaguscancer) eller magsäckscancer (ventrikelcancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Matstrups- och magsäckscancer behandlas genom operation eller med cytostatikabehandlng. Vid matstrupscancer kan även strålbehandling vara aktuellt. Operationer av matstrups- och magsäckscancer i Västra sjukvårdsregionen görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredning och övrig behandling ges på flera av regionens sjukhus. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Analys och införande av standardiserade vårdförlopp.
  • Deltar i revisionsarbete av nytt nationellt vårdprogram.
  • Kartläggning av Min vårdplan och aktiva överlämningar via regionala dialogmöten.
  • Införande och uppföljning av en palliativ konsultrond vid Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med den palliativa vårdprocessen.
  • Framtagande av en regional medicinsk riktlinje för Västra sjukvårdsregionen.  

Regional processägare

porträtt

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

porträtt

Sten B Carlson

Patient/närståendeföreträdare