MENY

Patientöversikt njurcancerpatienter

Patientöversikt njurcancer ger återkoppling i realtid på data i kvalitetsregistret för behandling av patient med njurcancer. Data presenteras som en grafisk översiktsbild och kan underlätta vid behandling av patienter med njurcancer.

Patienter med metastaserad sjukdom

Patientöversikten hämtar data om patienter med metastaserad sjukdom som finns inskrivna i kvalitetsregistret för njurcancer. Den sammanfattar komplex behandlingsinformation grafiskt och pedagogiskt. Syftet är att bättre följa upp cancerpatienter angående exempelvis effekt av behandlingar för att kunna ge patienterna en bättre, säkrare och effektivare vård. Patientöversikten kommer att underlätta patientmötet i kliniken, vara ett verktyg för verksamhetsstyrning och förbättringsarbete och bli en nationell plattform för forskning om metastaserad njurcancer.

Patientöversikt för njurcancer startade 2014 och kan användas vid onkologiska kliniker i hela landet.


Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2019