Regional vårdprocess okänd primärtumör (CUP)

Varje år får runt 400 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen okänd primärtumör, som innebär att man ser symtom och hittar metastaser, men inte kan fastställa bakomliggande cancerform. Vårdprocessen okänd primärtumör arbetar för att förbättra utredning, behandling och omvårdnad av dessa patienter.

Ett problem för patienter med okänd primärtumör är den långa utredningstiden. Utredningen är ofta ett detektivarbete, där man bland studerar metastaser, sjukdomshistoria och symtom för att försöka upptäcka var modertumören finns. 

Ett mål för vårdprocessen är att skapa tydligare strukturer för omhändertagande av patienterna, så att det finns utpekade kliniker och individer på varje större sjukhus som ansvarar för, eller är delaktiga i, utredningen dessa patienter. Ett andra mål är att tydliggöra hur utredning ska gå till. Prognosen är dålig för många patienter och ettårsöverlevnaden är bara 20 procent. Därför är det angeläget att inte skapa onödigt långa utredningstider. 

Läs mer om vård av patienter med okänd primärtumör i Västra sjukvårdsregionen här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Deltar i revidering av det nationella vårdprogrammet.
  • Införande av multidisciplinär teamkonferens (MDK).
  • Införande av kontaktsjuksköterska.

Regional processägare

porträtt

Sofia Ekdahl

Regional processägare okänd primärtumör (CUP)

Östra sjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst