Stöd vid information till patienter

Den regionala vårdprocessgruppen har tagit fram ett informationsblad till patienter med okänd primärtumör. Materialet är framtaget för att fungera i både Västra Götalandsregionen och Regiona Halland och har därför ett neutralt utseende.

Informationsbladet innehåller följande information

  • Vad betyder cancer med okänd primärtumör?
  • Varför kan man inte hitta primärtumören?
  • Hur kan man behandla min cancer?
  • Vad händer nu?
  • Vart kan jag vända mig?

Ladda ner informationsbladet "Till dig som har fått cancer med okänd primärtumör" (pdf)