Vård av patienter med okänd primärtumör i Västra sjukvårdsegionen

Om sjukdomen

CUP (cancer med okänd primärtumör) är en diagnos där man finner metastas av en cancersjukdom, men inte hittar primärtumören trots adekvat utredning med röntgen och biopsi. Sjukdomen utgör omkring fem procent av all cancer. Sjukdomen är icke botbar och prognosen är dessvärre dålig för den stora gruppen av patienter inom gruppen med adenocarcinom. Det finns dock ett flertal undergrupper med bättre prognos.

Utredning

Utredningen kan initieras på alla regionens enheter inom sjukhusen. Beroende på var metastaserna upptäcks kan patienterna utredas inom neurologin, på medicinkliniken eller inom ortopedin. Utredningen är ofta ett detektivarbete, där man bland studerar metastaser, sjukdomshistoria och symtom för att försöka upptäcka var modertumören finns. I ungefär 30 procent av fallen kan man upptäcka primärtumören. 

Patienten bör ha genomgått en grundutredning med skiktröntgen av bröstkorg och buk, alternativt en PET-undersökning samt ett vävnadsprov av känd metastas för att säkra diagnosen. Ytterligare utredning är aktuellt vid specifika symtom eller frågeställningar, till exempel i form av mammografi, gastroskopi eller gynkonsultation. Utredningen syftar till att säkerställa diagnosen samt att utesluta mer behandlingsbara former av sjukdomen. 

Behandling

Behandlingen ser olika ut, beror på sjukdomens utbredning, patientens allmäntillstånd och cancerns vävnadstyp. En patient med spridning på flera ställen i kroppen ska i första hand erbjudas cytostatikabehandling i syfte att hämma sjukdomen. Med en mer lokaliserad sjukdom kan kirurgi alternativt strålbehandling vara aktuellt.