Standardiserat vårdförlopp okänd primärtumör (CUP)

Det standardiserade vårdförloppet för cancer med okänd primärtumör gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp okänd primärtumör (CUP) 

Gunnar Lengstrand, onkolog vid Uddevalla sjukhus och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer med okänd primärtumör (CUP). Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt