MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

3. Mål med vårdprogrammet

  • Uppdatera och öka kunskapsnivån om CUP för att förbättra omhändertagandet av patienter med misstänkt eller bekräftad CUP-diagnos.
  • Skapa en enhetlig och strukturerad utredningsgång och handläggning av patienterna.
  • Optimera utredningen för att undvika såväl under- som överutredning.