Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 17 oktober 2017