Standardiserat vårdförlopp peniscancer

Det standardiserade vårdförloppet för peniscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Gemensam information uppdaterad: 11 augusti 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt