Nationell vårdprogramgrupp för peniscancer

Ordförande

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Bengt Friedrich

kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset Linköping

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Roy Ehrström

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Svante Bergdahl

urolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Ulf Håkansson

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Patientrepresentant

Johan Pettersson

Patient som åhörare, ingen organisation

 

Christer Olofsson

Patient som åhörare, ingen organisation

Nore Johansson

Patient som åhörare, ingen organisation

 

 

Stödjande RCC

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Linda Drevin

statistiker

RCC Uppsala Örebro