MENY

Regional vårdprocess prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män. Varje år får omkring 1 200 män i Västra sjukvårdsregionen diagnosen. Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljing av dessa patienter.

Prostatacancer delas in i lågriskcancer, intermediärriskcancer, högriskcancer och metastaserad cancer. Lågriskcancer är tumörer som inte har spridit sig och vars egenskaper gör att de brukar växa långsamt. Dessa brukar inte behandlas inledningsvis, utan följs upp med hjälp av regelbundna PSA-prov och ibland även med vävnadsprov. Detta för att undvika biverkningar som försämrar livskvalitén. Behandling rekommenderas bara om tumören visar tecken på att börja växa eller får mer aggressiva egenskaper.

Utredning av prostatacancer görs i primärvården via PSA-prov och på urologisk mottagning vid sjukhusen i regionen. Behandlingen varierar mycket beroende på vilket stadium sjukdomen är i, hur frisk man är i övrigt och hur gammal man är. Vanliga behandlingar är olika typer av operationer, stålning och behandling med cytostatika. 

Läs mer om vård av prostatacancer i Västra sjukvårdsregionen här.  

Anmälan till multidisciplinär konferens

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Ökad samverkan mellan klinikerna genom regelbundna träffar med de lokala processägarna, kontaktsjuksköterskorna och patientrepresentanter
  • Framtagande av ny regional medicinsk riktlinje

Regionala processägare

porträtt

Ingela Franck Lissbrant

regional processägare , onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Ola Bratt

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst

porträtt

Lars-Göran Lindesjö

registerkoordinator

RCC Väst

 

 

Patient- och närståendeföreträdare

Anders Hansson

Patient/närståendeföreträdare

 

Inge Nilsson

Patient/närståendeföreträdare


Faktaägare: Johan Stranne, urolog, regional processägare prostatacancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 april 2019