Regional vårdprocess prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män. År 2018 fick omkring 1 700 män i Västra sjukvårdsregionen diagnosen. Den regionala vårdprocessgruppen arbetar för att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av män med prostatacancer.

Utredning för misstanke om prostatacancer påbörjas oftast i primärvården, många gånger efter att män utan några tecken på sjukdomen har lämnat blodprovet PSA. Män med misstänkt prostatacancer utreds vid samtliga urologimottagningar i regionen. Sådana finns vid sjukhusen i regionens förvaltningar och i privat regi.
Operation för prostatacancer utförs vid flera sjukhus i regionen, medan strålbehandling enbart utförs vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Medicinsk behandling av spridd prostatacancer, liksom uppföljning av män med prostatacancer, utförs såväl vid sjukhusen som vid flera enskilda urologimottagningar i regionen.

Cytostatikabehandling ges vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, vid Uddevalla sjukhus, Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköpings, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Alingsås, samt vid Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad. Experimentell behandling ges inom ramen för forskningsprojekt vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vi strävar efter att utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning ska ske i enlighet med det nationella vårdprogrammet, det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer och den regionala medicinska riktlinjen. Vissa definierade patientgrupper och patienter med särskilda komplicerande faktorer diskuteras vid en regional multidisciplinär konferens  som hålls varje onsdag. Samtliga vårdgivare i regionen kan anmäla patienter för diskussion och medverka via telelänk.

Statistik för vårdprocessen finns allmänt tillgänglig på nätet via Nationella prostatacancerregistret, där man på RATTEN själv kan ta fram uppgifter om bland annat väntetider och ett antal kvalitetsindikatorer på sjukhusnivå.

Nationella prostatacancerregistret

Patientföreningar

I Västra sjukvårdsregionen finns tre patientföreningar: Proliv Väst, Prostatacancer-föreningen i Skaraborg och CaPriN (Halland). Kontaktuppgifter till föreningar finns på Prostatacancerförbundets webbplats (”Hitta din förening”).

Prostatacancerförbundet

Anmälan till multidisciplinär konferens

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Ökad samverkan mellan klinikerna genom regelbundna träffar med de som arbetar med prostatacancer i regionen och patientrepresentanter.

Regionala processägare

porträtt

Ingela Franck Lissbrant

regional processägare , onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Ola Bratt

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

 

Patient- och närståendeföreträdare

Anders Hansson

Patient/närståendeföreträdare

 

Inge Nilsson

Patient/närståendeföreträdare