MENY

Vård av prostatacancer i Västra sjukvårdsregionen

Om sjukdomen

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Tumörer i prostatan växer ofta långsamt och det kan ta 10-15 år innan den sprider sig eller ger symtom, men sjukdomen kan också ha ett snabbare förlopp. Prostatacancer delas in i lågriskcancer, intermediärriskcancer, högriskcancer och metastaserad cancer. Lågriskcancer är tumörer som inte har spridit sig och vars egenskaper gör att de brukar växa långsamt. Dessa brukar inte behandlas inledningsvis, utan följs upp med hjälp av regelbundna PSA-prov och ibland även med vävnadsprov, så kallad aktiv monitorering. Detta för att undvika biverkningar av olika behandlingar, till exempel erektionsproblem och besvär vid vattenkastning som försämrar livskvalitén. Behandling rekommenderas bara om tumören visar tecken på att börja växa eller får mer aggressiva egenskaper.

Utredning

Utredning av prostatacancer görs i primärvården via PSA-prov och på urologisk mottagning vid sjukhusen i regionen. Det finns flera olika undersökningar vid misstänkt prostatacancer, från att läkaren känner på prostatakörteln och tar enkla blodprov till vävnadsprov, ultraljud och olika röntegenundersökningar.  

Behandling

Behandlingen varierar mycket beroende på vilket stadium sjukdomen är i, hur frisk man är i övrigt och hur gammal man är. Om det är lämpligt tas tumören bort genom en operation eller med strålbehandling.

Vid operation tar man bort hela prostatan och sädesblåsorna. Förutsättningen är att cancern är begränsad till själva prostatakörteln. Operationen kallas radikal prostatektomi och görs på Södra Älvsborg Sjukhus i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus i Skövde, Uddevalla sjukhus och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid strålbehandling tar man inte bort prostatakörteln utan cancercellerna slås ut på plats. Den botande effekten av behandlingarna vid lokaliserad prostatacancer är likvärdig men biverkningar skiljer sig mellan metoderna. All botande strålbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En del tumörer behöver inte behandlas. Man kan även ha en lågriskcancer som växer mycket långsamt. Då är det vanligt att man avvaktar med behandling och att patienten i stället följs upp regelbundet. Behandling sätts in om patienten får besvär, eller om man upptäcker att tumören har blivit påtagligt större.

Ibland kan tumören inte botas, men sjukdomen kan bromsas och besvär lindras med hjälp av till exempel hormonbehandling, strålbehandling eller cytostatika. Palliativ strålbehandling, med syfte att minska smärtproblemen ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborg Sjukhus i Skövde, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Uddevalla sjukhus.

Uppföljning

Uppföljningen kan ske i primärvården eller på urologmottagning på sjukhus. Hur ofta uppföljning sker och vilka undersökningar som görs beror på vilken typ av prostatacancer man har behandlats för och vilken behandling man har fått. Samtliga uppföljningar innefattar regelbunden tagning av PSA-prov.


Faktaägare: Johan Stranne, urolog, regional processägare prostatacancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 december 2018