Regional vårdprocess viscerala och retroperitoneala sarkom (buksarkom)

Buksarkom utgör cirka 20 procent av alla sarkom. Årlig incidens är ca 1,5/100 000 invånare för gastrointestinalt sarkom (GIST) och 1/100 000 invånare för retroperitoneala sarkom. Buksarkom ger ofta symtom sent i förloppet. Att symtom presenteras sent i sjukdomsförloppet fördröjer diagnos i de flesta fall. Många diagnosticeras genom överraskningsfynd vid bilddiagnostik av annan orsak.

Sjukdomen är ovanlig och både utredning och behandling är ibland komplex, vilket ställer stora krav på etablerade samarbetsvägar inom regionen och en tydlig arbetsfördelning. Behandlingen är ofta avancerad kirurgi. I vissa fall kombineras operationen med strålbehandling och cytostatika. All utredning och behandling av buksarkom i Västra sjukvårdsregionen görs vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets sarkomcentrum. Behandling beslutas efter multidisciplinär teamkonferens (MDK), där specialistläkare från flera medicinska områden deltar.

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Kartläggning av möjliga uppföljningsvägar i regionen. 
  • Inventering av lokala processledare. 
  • Framtagning av regional medicinsk riktlinje.

Regional processägare

porträtt

Stefan Lindskog

regional processägare buksarkom, kirurg

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Kerstin Dreymertz

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst