Sköldkörtelcancer

Varje år får 550-600 personer sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) i Sverige. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än bland män. De allra flesta blir friska efter behandling.  

Antalet fall av sköldkörtelcancer ökar och forskning pågår för att undersöka orsaken till detta. Det vanligaste tecknet på cancer i sköldkörteln är en knöl, som ofta syns på framsidan av halsen. Sjukdomen upptäcks därför ofta i primärvården. Sköldkörtelcancer behandlas i de flesta fall med kirurgi i kombination med radioaktivt jod, som är en typ av strålbehandling.

Cancer i sköldkörteln brukar delas in i fyra grupper. Papillär är vanligast och står för nästan 80 procent av fallen. Även follikulär är relativt vanlig. Medullär och anaplastisk är mer sällsynta.

Prognosen för de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer är i de allra flesta fall god, även vid återfall. Den relativa femårsöverlevnaden är över 80 procent.


Regionalt innehåll


Vård av sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vården av sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocessen. 

 


Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 30 december 2015

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017