Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 
Registermanual nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer (pdf),
ver. 2018-06-15

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning sköldkörtelcancer (pdf), ver 2018-10-11  
Variabelbeskrivning sköldkörtelcancer, sökbar, ver 2018-10-11  

Inklusionskriterier

Se registermanual ovan. 

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

1. Anmälan om nyupptäckt sköldkörtelcancer (pdf),ver 2018-06-15
2. Status efter primärbehandling, 9-12 månader (pdf), ver 2018-06-15
3. Uppföljning sköldkörtelcancer (pdf), ver 2018-06-15

 

Gemensam information uppdaterad: 23 oktober 2018