Regional vårdprocess sköldkörtelcancer

Processen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med sköldkörtelcancer. En viktig del är att förbättra samarbetet med primärvården.

Vårdprocessen för sköldkörtelcancer innefattar flera specialiteter, bland annat kirurgi, onkologi, radiologi, nukleärmedicin och öron- näs- och halssjukdomar. 

De vanligare formerna av sköldkörtelcancer behandlas vid länssjukhusen, det vill säga Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhusen och NU-sjukvården. De mer aggressiva varianterna av sjukdomen behandlas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Uppföljning sker i första hand inom sjukhusvården. Efter avslutade aktiva tumörkontroller sker fortsatt uppföljning av ämnesomsättning i primärvården.

 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Implementering av ny TNM-klassifikation 
  • Implementering av filterfunktionen till SVF
  • Konsekvenser av koncentrering av sköldkörtelkirurgi till färre enheter

 

Regional processägare

porträtt

Jakob Dahlberg

regional processägare sköldkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Patient- och närståendeföreträdare

Peter Lakwijk

Patient- och närståendeföreträdare

 

Hanna Nilsson

patient- och närståenderepresentant