MENY

Gällande vårdförlopp sköldkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Arbetsgruppens sammansättning

 • Joakim Hennings, ordförande, med.dr, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
 • Pernilla Asp, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Jakob Dahlberg, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Håkan Fermhede, allmänmedicin, Kristinehamn
 • Oliver Gimm, professor, kirurg, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Karin Gustafsson, onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Hansson, allmänmedicin, 5 Husläkare, Stockholm
 • Anders Höög, docent, patolog, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Catharina Ihre Lundgren, med.dr, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Peter Lakwijk, patientrepresentant, ordförande Svenska Sköldkörtelföreningen
 • Erik Nordenström, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Maria Sandström, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Johanna Svensson, med.dr, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Peter Stålberg, professor, kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Göran Wallin, professor, kirurg, Universitetssjukhuset Örebro
 • Johan Wennerberg, professor, ÖNH-specialist, Skånes universitetssjukhus, Lund